Merry Kilmas to all who celebrate.

*****
Written on